Mga Tuntunin ng Paggamit

Ang mga sumusunod na tuntunin ng paggamit ay dapat sundin para sa maayos na karanasan sa paggamit ng plinko-philippines.top:

Pangkalahatang Pagsasaalang-alang

1. Ang plinko-philippines.top ay isang serbisyong nagbibigay ng impormasyon at serbisyo sa mga gumagamit nito.2. Ang mga gumagamit ay dapat magsumite ng wasto at totoong impormasyon.3. Ang paggamit ng plinko-philippines.top ay dapat na sa mabuting layunin at hindi maaaring gamitin para sa mga batas na ipinagbabawal na gawain.

Pagtanggap at Proteksyon ng Impormasyon

1. Ang plinko-philippines.top ay nagtataguyod ng pagsasaalang-alang at proteksyon ng impormasyon ng mga gumagamit.2. Ang impormasyon na ibinigay ng mga gumagamit ay isinasagawa sa karaniwang pamamaraan ng privacy policy ng plinko-philippines.top.3. Ang plinko-philippines.top ay hindi magrerekomenda o mag-iingat ng pagsasama ng mga gumagamit sa anumang transaksyon o gawain na nauugnay sa mga pinagmulan ng mga social media o iba pang website na kaakibat ng plinko-philippines.top.

Responsibilidad ng mga Gumagamit

1. Ang mga gumagamit ng plinko-philippines.top ay dapat sumunod sa lahat ng mga umiiral na batas at regulasyon.2. Ang mga gumagamit ay may pananagutan na siguraduhing ang impormasyon at mga konteksto na ibinahagi ay totoo at wasto.3. Ang mga gumagamit ay hindi dapat magpakalat o mag-ambag ng hindi tamang impormasyon o kahit anong nilalabag na sulat o mga larawan.